DIGIN > Feed > DIGIN og CIM - hvorfor bruke CIM
DIGIN
09.12.2019, 07:38:17

DIGIN og CIM - hvorfor bruke CIM

DIGIN-prosjektet arbeider med å etablere en felles informasjonsmodell og en standardisert datautveksling for nettselskaper, vist i figur 1 nedenfor. Ved mappe disse opp mot en felles modell blir det mulig å utveksle data – selv om ikke systemene er like. Selskapsspesifikke datamodeller er systemavhengige og vil ikke påvirkes av arbeidet i DIGIN. De fleste selskaper har flere datamodeller i bruk gjennom sine ulike systemer.

Figur 1 - Vi skiller mellom datautveksling, informasjonsmodell og datamodell.

DIGIN har besluttet å benytte IEC Common Information Model (CIM) som standard for utveksling av data mellom aktører i bransjen. CIM er en standard som energiselskaper verden over har bidratt til å ta frem over mange år. Dette arbeidet er i dag formalisert gjennom flere standarder i IEC. For mer informasjon om disse se: https://www.iec.ch/smartgrid/standards/.

De 2 viktigste IEC CIM standardene for DIGIN vil være:

- IEC 61968: Common Information Model (CIM) / Distribution Management

- IEC 61970: Common Information Model (CIM) / Energy Management

Det er også opprettet en en internasjonal brukergruppe for å videreutvikle CIM (opprettet i 2005) som jobber med å videreutvikle og dele kunnskap om standarden. For mer informasjon om CIM Users Group se: https://cimug.ucaiug.org/

Flere norske nettselskaper benytter i dag deler av CIM standarden for integrasjoner i sin IT-portefølje, og flere av våre IT systemleverandører leverer grensesnitt/API som er basert på denne. DIGIN kan bidra til å øke bruken av denne standarden, sikre at vi får en enhetlig utvidelse av standarden der det er behov for dette og bidra til at bransjen bruker denne standarden likt. DIGIN vil jobbe med å utvikle utvidelser i CIM som dekker norske behov, og ønsker å gjøre dette i tett dialog med NEK og IEC.

For de som ønsker litt mer informasjon om CIM, så har NEK i samarbeid med Statnett utarbeidet et introduksjonskurs, som ligger på NEK sine websider: https://www.nek.no/nek-webinar-cim/.

Hei, og velkommen til DIGIN Community - den digitale plattformen for kraftbransjen i Norge.

Lag en bruker og ta del i diskusjonene og det som skjer. 

Les mer om DIGIN og finn kontaktinformasjon HER.

Mvh

DIGIN Teamet