DIGIN
21.02.2020, 16:35:38 (GMT+1)

DIGIN Inviterer: Introduksjon til CIM og praktisk bruk

CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk. NB: Det er få plasser igjen.

CIM-standardene blir i økende grad tatt i bruk i fornybarbransjen. CIM-standardene er også et grunnlag for arbeidet i bransjesamarbeidet DIGIN, der det jobbes med utvikling av felles informasjonsmodeller. CIM består av følgende standardiseringsserie IEC 61970, IEC 61968, og IEC 62325.

Meld deg på HER.

Kursinnhold:

 • Bakgrunn for CIM standardene.
 • Få en oversikt over CIM-standardene og deres innhold.
 • Lær å navigere i standardene
 • Lær å ta CIM-profilene i bruk.

Kurset er delt opp i to dager. Dag en er en teoretisk innføring i standardene gjennom klasseromsbasert undervisning. I tillegg til en gjennomgang av de sentrale elementene i CIM standarden, så bli en gjennomgang hva de ulike standardene dekker samt ett dypdykk i "IEC 61968-3 Interface for network operations" og "IEC 61968-13 Common distribution power system model profiles". På dag to vil det bli en gjennomgang av verktøy for bruk i CIM arbeid samt en Case Study for bruk av standard profiler og hvordan disse kan utvides.

Dag: 1. Generell Introduksjon til CIM

09:00 - 16:00 Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, Oslo

Kursdag 1 vil gi en teoretisk innføringer til CIM-standardene.

 • Hva er en informasjonsmodell
 • Hva inneholder CIM standardseriene IEC 61970, IEC 61968, og IEC 62325
 • En oversikt over de forskjellige standardene og hvordan de henger sammen
 • Tre hovedområder for CIM
   • Nettanalyse
   • Asset management
   • Marked.

Maks antall: 45 personer - NB: Få plasser igjen

Dag 2. Praktisk bruk av CIM og generering av CIM profiler

09:00 - 16:00 Statnetts kurslokaler, Nydalen allé 33, Oslo

Ett dypdykk i oppbyggingen av generering CIM profiler på XSD og RDFS teknologi.

Gjennomgang av bruken av ulike verktøy for validering av profiler og modeller.

Følgende verktøy vil bli gjennomgått:

 • CIMdesk
 • Cimphony
 • CIMTool
 • Notepad++
 • Sparx EA
  • Demo av CimContexter og CimSyntaxGen som Sparx EA addin

Disse verktøyene er tilgjengelig på maskinene i kursrommet. De som ønsker kan ta med egne maskiner med egne verktøy, men det vil ikke bli undervist i de verktøyene.

Kurset vil inneholde praktiske case for hvordan disse verktøyene kan brukes for å utvide CIM standard profile for å kunne dekke lokale eller kundespesifikke krav.

Maks antall: Dag 2 27. februar er fulltegnet men vi har satt opp 18. mars som alternativ hvis det blir nok deltagere.

Målgruppe:

Dag 1: Generelt ansatte i nettselskaper. Personer fra nettselskaper og leverandører som ønsker en innføring og oversikt til hva IEC Common Information Model (CIM) er, hva den inneholder og muligheter den gir.

Dag 2. Tekniske og funksjonelle som vil jobbe direkte med å spesifisere, utvikle eller teste applikasjoner som støtter CIM. Dette gjelder også utviklere og ulike arkitekter (Informations-, System- og applikasjonsarkitekter).

Forkunnskaper

Forkunnskaper dag 1:


Forkunnskaper dag 2:

 • Deltatt på dag 1. Dersom du kan dokumentere tilsvarende kurs fra tidligere kan man på forespørsel delta på kun dag 2.
 • Ha noe IKT erfaring rundt XML og integrasjon av systemer.
Kurset er et samarbeid mellom Energi Norge og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).


1

Hei, og velkommen til DIGIN Community - den digitale plattformen for kraftbransjen i Norge.

Lag en bruker og ta del i diskusjonene og det som skjer. 

Les mer om DIGIN og finn kontaktinformasjon HER.

Mvh

DIGIN Teamet